ปตท-แจกข้าวเป็นของขวัญปีใหม่ รถทุกคันเติมน้ำมันรับไปเลย

โครงการ “ปีใหม่ ข้าวใหม่…อิ่มท้อง อิ่มใจ ช่วงชาวนา” เป็นโครงการที่กระทรวงพลังงาน โดยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จะแจกข้าวใหม่ 1 ถุง (0.5 กก.) ให้กับผู้ที่เข้ามาเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ จำนวนเท่าใดก็ได้ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในวันที่ 1 มกราคม 2561 หรือจนกว่าของจะหมด (รวม 2 ล้านถุง หรือ 1 ล้านกิโลกรัม)

โดยมีหลักการในการจัดหาข้าวเพื่อนำมาแจกตามโครงการดังกล่าว ดังนี้

1.การจัดหาข้าวต้องเป็นข้าวจากเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรโดยตรง ไม่เป็นการจัดหาจากคนกลางใด ๆ โดย

1.1 เปิดจุดรับซื้อข้าวจากเกษตรกร ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. 1,500 สถานีทั่วประเทศ

1.2 แต่ละสถานีฯ รับซื้อข้าวจากเกษตรกรสถานีละ 650 กิโลกรัม โดยแบ่งรับซื้อจากเกษตรกรรายละ 65 กิโลกรัม เป็นจำนวน 10 ราย รวมจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 15,000 ราย

1.3 ราคารับซื้อข้าวจากเกษตรกรเท่ากับ 35 บาทต่อกิโลกรัม เท่ากันทั้งประเทศ ดังนั้นเกษตรกรแต่ละรายที่นำข้าวมาขายร่วมโครงการจะได้รับค่าข้าวเท่ากับ 2,275 บาทต่อราย

1.4 จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อของแต่ละสถานีฯ โดยมีรายชื่อเกษตรกรและจำนวนเงินชัดเจนส่งให้กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบว่่าครบตามจำนวนกำหนด 1 ล้านกิโลกรัม และเงินจำนวน 35 ล้านบาท ได้ถึงมือเกษตรกรจริง

2.การบรรจุถุงเพื่อเตรียมแจก ให้ดำเนินการ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจุดที่ประชาชนหรือผู้เข้าใช้บริการเห็นชัดเจน