ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง(Samples)

 

 

อาจจะมองว่าเป็นการแจกแต่ประสิทธิภาพนั้นเหนือกว่าแน่ เพราะนี่คือการสร้างตราประทับให้คนรู้จัก และคุ้นเคยกับสินค้า ใช้ได้ดีอย่างยิ่งหากเป็นสินค้าใหม่ หรือแบรนด์ที่คนยังไม่เคยเห็นมาก่อน การที่จะไปโฆษณาสรรพคุณต่างๆ ไม่ดีเท่ากับลองทำสินค้าตัวอย่างแล้วส่งให้ผู้บริโภคโดยตรงเช่นทางไปรษณีย์ , ในออฟฟิศ ,หรือผูกติดไปกับผลิตภัณฑ์อื่น วิธีนี้แม้จะมีต้นทุนที่สูงอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่มักได้ผลตอบรับที่ดีตามมา