ประชาสัมพันธ์

การโฆษณา ลด แลก แจก แถม ผู้ประกอบธุรกิจต้องกระทำตามกฎหมาย

บทความเรื่อง...การโฆษณา ลด แลก แจก แถม ผู้ประกอบธุรกิจต้องกระทำตามกฎหมาย

สินค้าที่ผลิตออกวางจำหน่ายตามท้องตลาดในปัจจุบัน นับวันจะมีมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายต่างพยายามสรรหาวิธีกาต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายสินค้าให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีสีสันสะดุดตา ตลอดจนวิธีการโฆษณาโดยใช้ข้อความโฆษณา เช่น วิธีการเหล่านี้ล้วนเป็นเทคนิคด้านการตลาด บางครั้งผู้บริโภคอาจจะลืมนึกไปว่าสินนั้นมีความจำเป็นหรือไม่ ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค เกี่ยวกับการโฆษณาขายสินค้าและการจัดรายการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม เพื่อกระตุ้นยอดขายของผู้ประกอบธุรกิจทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ ใบปลิว ฯลฯ รวมทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจขอผู้บริโภค แต่การโฆษณาและการจัดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว มิได้มีการกำหนดงื่อนไขให้ชัดเจน แม้ว่าจะเกิดจากความไม่ตั้งใจก็ตามจนทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ เช่น เครื่องเล่นดีวีดีลเราคาเหลือเครื่องละ 1,500 บาท แต่เมื่อผู้บริโภคไปซื้อสินค้า ปรากฏว่าพนักงานกลับแจ้งว่าสินค้าหมดแล้ว หรือซื้อ 1 แถม 1 แต่ไม่แจ้งว่าสินค้าที่แถมคืออะไร มูลค่าเท่าไร เหล่านี้ถือเป็นการกระทำผิดตามที่กฎหมายบัญญัติทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการโฆษณาให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 สคบ.จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง "การโฆษณา ลด แลก แจก แถม ที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบธรกิจ หรือผู้แทนห้างสรรพสินค้าแต่ละประเภทการบริการ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ การประชุมดังกล่าว ได้มีการหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมกันหาทางออกในการกระทำการโฆษณาให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกหลอกลวง หรือเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการโฆษณาการจัดรายการ ลด แลก แจก แถม และหากผู้ประกอบธุรกิจรายใดกระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าจากการจัดรายการส่งเสริมการขาย ผู้บริโภคควรสอบถามรายละเอียดให้จัดเจน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบและเสียความรู้สึกภายหลัง ************************************* ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เผยแพร่......โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

หลักในการลด แลก แจก แถม สินค้า

การลด แลก แจก แถม สินค้า เป็นการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ   ซึ่งหลักการ ลด แลก แจก แถมสินค้า และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

  • ต้องนำเสนอข้อดีของผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับหลังจากบริโภคสินค้าและบริการ เพื่อชี้แนะให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรืออาจใช้วิธีการนำเสนอความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพในการชักจูงผู้บริโภค
  • นำเสนอภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงควรเลือกนำเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และชี้ให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์และความคุ้มค่าที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ
  • นำบุคคลที่ได้รับความนิยมมาเป็นแบบโฆษณา จะทำให้ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการใช้ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการนำเสนอสินค้าด้วยวิธีดังกล่าว แสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าบุคคลสำคัญก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน จึงมีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้าและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวผู้บริโภค