ทดลองใช้ฟรี (Free Trial)

ทดลองใช้ฟรี (Free Trial)

สินค้าใช้ฟรีแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตัวอย่างการใช้ฟรีอาจเป็นสินค้าขนาดปกติ หรือธุรกิจที่เน้นบริการเช่นฟิตเนส สปา ที่มักจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ลองเข้ามาใช้บริการฟรีในช่วงแรก ซึ่งหากเกิดความประทับใจก็มีโอกาสเป็นลูกค้าในอนาคต